Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar a l'ORGT de l'Ajuntament d'Avià

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament d'Avià és l'Oficina de Gestió Tributària de Berga:
Gran Via, 42
08600 Berga
Tel. 934 729 120
Horari: de 8.30 a 14 h
a/e: orgt.berga@diba.cat

Darrera actualització: 15.06.2021 | 13:09
Darrera actualització: 15.06.2021 | 13:09