Comunicació prèvia d'obra

Mitjançant la “comunicació prèvia d'obres menors” l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’unes obres i acompanya la documentació necessària. L’interessat assumeix sota la seva responsabilitat que compleix tots els requisits legals exigibles per a l’execució de l’obra i que es compromet a mantenir-los durant l’execució de les obres.

 Caldrà adjuntar la següent documentació:

- Full model de comunicació prèvia d'obres menors, degudament omplert i signat

- Descripció i/o croquis, i fotos de l'estat previ a l'obra

- Pressupost previst

- Document de gestió de runes (si se'n generen)

 

Darrera actualització: 24.01.2023 | 12:08
Darrera actualització: 24.01.2023 | 12:08