Catàleg de masies

Catàleg de masies i cases rurals


En data 19 de maig del 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (CTUCC) va aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic (PEU) d’identificació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable d’Avià (acordada la seva executivitat en sessió de 26 de gener del 2011, i publicat al DOGC en data 31 de maig del 2011).   L’Ajuntament d’Avià ha promogut i tramitat la Modificació puntual (MP) núm. 2 d’aquest Pla Especial Urbanístic, per tal de possibilitar la implantació del turisme rural en qualsevol de les 108 masies del municipi. Aquesta Modificació està en fase d’aprovació definitiva, i comporta afectacions en el redactat de les fitxes de 94 masies i cases rurals.   L’article 8 de la Modificació puntual (MP) núm. 2 estableix que: “l’Ajuntament redactarà un text refós de les fitxes identificatives del PEU que reculli totes les modificacions proposades en aquesta modificació puntual, per tal que sigui més fàcil i comprensible la gestió diària del planejament”. Així, en compliment d’allò establert a la MP núm. 2, es redacta aquest Text refós per a incloure les afectacions en les 94 fitxes modificades.

Darrera actualització: 11.06.2018 | 10:39
Darrera actualització: 11.06.2018 | 10:39