Modificacions del POUM

  • Sector PMU-2 "Nucli antic"

    L’objectiu d’aquesta Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Avià és modificar el sector de sòl urbà no consolidat PMU-2 “Nucli històric” per tal d’adequar-lo a les necessitats municipals i a la voluntat dels propietaris.

     

  • Regulació de piscines en sòl no urbanitzable

    L’objectiu d’aquesta Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Avià és regular els paràmetres que afecten a la implantació de piscines en el sòl classificat com a sòl no urbanitzable, dins del terme municipal.

Darrera actualització: 30.05.2018 | 14:44
Darrera actualització: 30.05.2018 | 14:44