Sector PMU-2 "Nucli antic"

L’objectiu d’aquesta Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Avià és modificar el sector de sòl urbà no consolidat PMU-2 “Nucli històric” per tal d’adequar-lo a les necessitats municipals i a la voluntat dels propietaris.

 

Modificació puntual del POUM al sector PMU-2 referent al nucli històric. Febrer 2015 - (Text refós segons acord de la CTUCC de 18/11/14)

Darrera actualització: 11.06.2018 | 09:54