Col·locació plaques solars i millora tèrmica dels edificis

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 4 per a la regulació de captadors solars i millora tèrmica dels edificis, al terme municipal d'Avià.

Els objectius de la modificació són la integració d'elements d’energia renovable (sobretot solar) als edificis d’Avià per tal de poder aprofitar l’energia solar i ser més sobirans energèticament del exterior, fet que ens farà més forts i resilients sobre possibles alteracions dels mercats energètics o de restriccions del subministrament. En paral·lel, també es pretén regular i facilitar la millora de l'envolupant tèrmica dels edificis, de manera que les pèrdues energètiques als edificis existents siguin molt inferiors a les actuals i, en conseqüència la demanda energètica dels edificis sigui molt menor.

Modificació urbanística aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 19/12/2018 i publicada al DOGC en data 1/04/2019 a efectes de la seva executivitat.

Darrera actualització: 24.01.2023 | 11:57