Normes urbanístiques

El POUM és el pla d’ordenació urbanística municipal, l’instrument legal i tècnic que regula l’acció urbanística (el creixement, la millora i transformació dels nuclis, i també les activitats en el sòl urbà i el rústic, les infraestructures locals i també d’àmbit territorial, la protecció del patrimoni natural i l’arquitectònic i cultural).

Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Avià, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de data 21 de setembre de 2010, executiu des de la seva publicació al DOGC 5918 del 12/7/2011.

Darrera actualització: 6.07.2022 | 15:06