MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA ESPECIAL DE MASIES

Dimarts, 7 de març de 2023

Pla especial per a la identificació i regularització de les masies i cases rurals situades en el sòl
no urbanitzable del municipi d’Avià. Document d’aprovació inicial. (Febrer 2023)

L’objecte del present expedient és la redacció i tramitació de la modificació del Pla especial per a la identificació i regularització de les masies i cases rurals situades en el sòl no urbanitzable del municipi d’Avià (PEM) per tal d’adaptarlo a la nova legislació urbanística i les noves necessitats del territori. Aquest document partirà del document de Pla especial del 2011 el qual revisarà i ampliarà.


D’acord amb la legislació vigent, el PEM ha de catalogar els elements susceptibles de reconstrucció o rehabilitació justificant els valors (arquitectònics, històrics, paisatgístics, mediambientals o socials) que en determinen la necessitat de preservació i recuperació i establint les condicions reguladores d’edificació i ús dels elements que es cataloguen.

Darrera actualització: 7.03.2023 | 10:52