Pressupost i liquidació 2012

Podeu consultar o descarregar-vos la següent documentació adjunta: 

Pressupost d'ingressos 2012
Pressupost de despeses 2012
Resum pressupost 2012

Liquidació despeses 2012
Liquidació ingressos 2012
Resum liquidació 2012

Darrera actualització: 22.02.2017 | 11:57