Ramon Gangolells i Vilardell

Urbanisme, Governació, Obres i Serveis

Tel. 699 037 221 - ramonroser2@gmail.com


Nascut a Olius (província de Lleida), el 19 de juny de 1947. Dedicat professionalment com Agent Comercial. Viu a Cal Cafeter, té 2 fills i 4 nétes.

Des de l’any 2003 fins al 2011, ha estat el President del Motor Clàssic Avià.

Fa 50 anys que viu a Avià i per ell, això és un privilegi.

A l’Ajuntament d’Avià és tinent d’Alcaldia per Som Avià, des del juny del 2023 i regidor d'Urbanisme, Governació, Obres i Serveis

  • Data presa possessió: 17 de juny de 2023
  • Retribucions:
    • Assistència a les Juntes de Govern: 232,07€ per regidor/a.
    • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 92,06€ per regidor/a integrant de l’Òrgan.
Darrera actualització: 19.07.2023 | 09:18