Subhasta solar edificable a l'Av. Antoni Gaudí

Dimecres, 7 d'octubre de 2020 a les 00:00

Atès que la primera subhasta es declarà deserta, s'opta per una minora de la valoració de l'immoble. Es poden presentar ofertes fins el dia 27/10/2020.

Descripció d'immoble: Solar edificable situat a l'avinguda Antoni Gaudí núm. 35 Situació geogràfica: Avià

Superfície: 707,68 m2.

Títol d'adquisició: Cessió del 10 per 100 de l'aprofitament mitja del Pla Parcial "la Torreta"

Referència cadastral: 2989412DG0528N0001OH Càrregues o gravamens: lliure

lnscripció registral: Tom 1132, llibre 44 d'Avià, foli 206, finca 1989, inscripció 2ª

El pressupost de valoració de l'immoble aportat pel tècnic ascendeix a 118.465,63 euros. No obstant això, atès que la primera subhasta es declara deserta, s'opta per minorar aquesta valoració en un setze per cent per ajustar-la més a preus de mercat  i,  en  conseqüència,  el  preu  de  sortida  s'estableix  en  99.511,13  €

Darrera actualització: 07.10.2020 | 13:05