Obert el període de licitació dels serveis de la piscina municipal d'Avià

Dimecres, 12 de maig de 2021 a les 10:00

El termini per presentar-se finalitza el 24 de maig 

L'Ajuntament d'Avià ha obert el procés d’adjudicació del contracte per a la gestió de la piscina municipal de cara a l'estiu de 2021.

Els serveis que s'hauran de realitzar per part de les persones interessades en aconseguir el contracte son els següents:

a) Servei de control d'accés i venda d'entrades

b) Servei de neteja de la piscina municipal i de les seves instal·lacions

c) Servei de bar

d) Servei de socorristes

El pressupost total de la licitació és de 7.000,00 euros. El servei es prestarà per la fórmula de concessió de serveis, per la qual cosa el contractista assumeix la gestió i explotació del servei sota el seu propi risc, i aportarà els mitjans personals, materials i tècnics necessaris per a la prestació. El servei és de titularitat municipal i, per tant, estarà sota la direcció i control de l’Ajuntament d’Avià. 

La persona adjudicatària no haurà de realitzar cap inversió en les instal·lacions afectes al servei públic objecte de concessió durant el termini de la mateixa. Si bé, i en quan a la instal·lació destinada al servei de bar, l’adjudicatari haurà d’aportar al seu càrrec el material que consideri adient per a la prestació del servei.

El termini de la concessió del servei és des del dia 24 de juny fins el dia 31 d’agost de cada any ambdós inclosos. El termini de finalització es podrà ampliar fins l’inici del curs escolar, de mutu acord entre l’ajuntament i la concessionària. Finalitzat el termini de la concessió, el servei revertirà a la corporació municipal, essent obligació del contractista lliurar els béns i instal·lacions afectes al servei en l’estat de funcionament i conservació adequats.

El procés d'adjudicació es va obrir el passat 27 d'abril i el termini per poder presentar-se acaba el 24 de maig a les 15.00h. 

Fes clic en aquest enllaç per entrar a l'anunci del licitació i conèixer tots els detalls de l'oferta 

Darrera actualització: 12.05.2021 | 10:18