Modificació puntual del Pla Especial de Masies

Dijous, 9 de març de 2023

Aprovada inicialment la proposta de modificació puntual del Catàleg de Masies i Cases rurals.

Aquesta informació es sotmet a informació pública pel termini d'un mes a efectes de poder ser examinada per qualsevol interessat i si s'escau presentar al·legacions.

Per més informació clicar aquest enllaç

Darrera actualització: 9.03.2023 | 11:04