Creació del Consell de Pagesia d'Avià

Dimecres, 10 de juny de 2020 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament d’Avià, en sessió de 25 de maig de 2020, aprovà la creació del Consell de Pagesia d’Avià i el seu reglament de funcionament.

De conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el reglament estarà exposat al públic pel termini de trenta dies, a comptar de la darrera publicació d’aquest edicte al BOBP, al DOGC i al diari Regió 7.

Per més informació veure la documentació adjunta.

Darrera actualització: 10.06.2020 | 14:20