Avià aposta per l'estalvi energètic. Modificació de les bases reguladores de la subvenció

Dimarts, 30 d'octubre de 2018 a les 00:00

 Aquest Ajuntament, en sessió plenària de 29 d’octubre de 2018, ha aprovat la modificació de les bases reguladores específiques de subvencions per a la realització d’activitats orientades a l’estalvi energètic, aprovades inicialment el 28 de maig de 2018 i publicades al BOPB de 13 de juny de 2018.

Tot i seguir vigents les mateixes bases reguladores que hi havien fins el moment, només s'han introduïts dues modificacions destacables:

1.- S’AMPLIA FINS A 2000 € ELS AJUTS PER HABITATGE SEGONS CONDICIONS ESPECIFICADES:

Tots els ajuts amb límit de 1.000 euros, es refereixen a cada habitatge que disposi de cèdula d'habitabilitat o a cada activitat econòmica desenvolupada en un immoble concret.

No es podran acumular ajuts per diferents conceptes més enllà del límit de 2.000 euros per habitatge amb cèdula d’habitabilitat o activitat econòmica legalitzada (1.000 euros per a una instal·lació solar i 1.000 euros per a la resta de conceptes subvencionables).

2.- S’ALLARGA EL TERMINI PER EFECTUAR L’ACTUACIÓ I PER PODER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ:

Seran subvencionades les actuacions realitzades durant l’any 2018 i el primer trimestre de 2019 fins el dia 31/03/2019.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 30 d’abril de 2019. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit. Per a la presentació de sol·licituds caldrà utilitzar els impresos elaborats específicament per a aquesta convocatòria.

Les subvencions es podran concedir durant tot l’any 2018 i el primer semestre de 2019 i es faran efectives de forma immediata en el cas de la línia 1 (estalvi aigua) i durant el mes de març de 2019 les referents a l’estalvi energètic que s’hagin demanat durant el 2018 i durant el mes de juny de 2019 per a les sol·licituds presentades entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2019. Al respecte, l’Ajuntament es compromet a incloure dins del pressupost de 2019 una partida pressupostària per import de 50.000 euros

 

Per més informació i obtenir els documents oficials per sol·licitar la subvenció podeu desgarregar-vos el document adjunt.

Darrera actualització: 12.11.2018 | 08:58