Avià adjudica les obres de la plaça de l’Església de Sant Martí, que començaran al setembre

Dimarts, 17 d’agost de 2021

L’esperada actuació que reordenarà l’entorn de l’església s’ha atorgat a la societat Vialitat i Serveis S.L.U. per 324.920,35 euros

L’Ajuntament d’Avià ha adjudicat l’obra d’urbanització de la plaça de l’Església de Sant Martí d’Avià a la societat Vialitat i Serveis S.L.U. per una quantitat de 324.920,35 euros. 

Les esperades obres a la plaça de l’església tenen un termini d’execució de cinc mesos i està previst que els treballs comencin al mes de setembre. 

Aquesta és una actuació molt important i molt esperada que té l’objectiu de donar una nova cara a aquest espai cèntric d’Avià. 

El projecte d’urbanització de la plaça de l’Església de Sant Martí vol potenciar el valor patrimonial de l’església i al mateix temps generar un espai públic de qualitat. 

L’actuació s’estructurarà en tres zones: l’esplanada que hi ha davant l’església parroquial, on actualment hi ha un aparcament, la plataforma dels horts on hi ha una antiga bassa i el camí de Santa Maria. 

L’objectiu del projecte redactat per l'estudi Barrio Peraire Arquitectes és reordenar la zona. 

Per aquest motiu, l’espai es remodelarà i s’hi instal·larà una zona verda, 30 noves places d’aparcament i una vorera que facilitarà la circulació dels vianants. 

Aquesta proposta de l’estudi d’arquitectes va ser consensuada amb els veïns d’Avià. 

El projecte preveu fer una plaça nova davant l’església per dignificar l’espai públic i el mateix edifici. Aquesta zona podrà ser utilitzada per diferents actes públics amb el marc incomparable de l’església al davant. 

Seguidament, es farà una zona verda a on ara hi ha els antics horts. En aquesta segona actuació es posarà en valor l’antiga bassa.

Per últim s’endreçarà la mobilitat a la zona de l’església amb 30 noves zones d’aparcament i una nova vorera. 

Aquesta projecte, anhelat des de fa anys per l’ajuntament, és la inversió econòmica més important de l’Ajuntament d’Avià en el pressupost de l’any 2021 i es pagarà amb ajudes atorgades per la Diputació de Barcelona.

Un total de sis empreses es van presentar a la convocatòria del procediment obert anunciada al perfil del contractant i al tauler d’edictes municipal. 

El 30 de juliol de 2021 la Mesa de contractació va acordar admetre la proposta presentada per la societat Vialitat i Serveis, S.L.U., en base a la documentació justificativa presentada per l’empresa i que va ser informada favorablement pel secretari interventor, proposant l’adjudicació de l’obra a aquesta societat, pel preu de 324.920,35 euros + IVA.

 

Darrera actualització: 17.08.2021 | 12:17