Aprovació inicial núm. 4 del POUM per la regulació de captadors solars i millora tèrmica dels edificis

Dimecres, 30 de maig de 2018 a les 00:00

El Ple de 22 de gener va aprovar inicialment aquesta modificació.

Els Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat ha determinat que aquesta modificació no té efectes significatius sobre el medi ambient, en conseqüència no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica.

El projecte estarà exposat al públic pel termini d'1 mes.

Darrera actualització: 30.05.2018 | 10:09