Benvinguts al municipi d'Aviā
Comparteix a

e-Factura

FACTURA ELECTRÒNICA

Apartir del 15 de gener, les factures que es presentin davant les administracions públiques han de ser electròniques.

Els usuaris d'e.FACT no cal que s'adhereixin a FACe.

e.FACT és el punt general d'entrada de factures-e del sector públic català.
 

Ja falta poc per a l'entrada en vigor de la obligatorietat d'emetre factures electròniques per a determinades empreses. Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic.

En conseqüència, les administracions hauran d'estar en disposició de poder rebre-les en aquesta data i per fer-ho cal que determinin un punt únic d'entrada de factures.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va publicar el passat 13 de novembre l'acord de Govern 151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya, que declara el servei e.FACT del Consorci AOC com a punt general d'entrada de factures electròniques de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes.

Amb l'aprovació d'aquest acord, el servei e.FACT es converteix en el punt d'intercanvi de factures amb l'Administració General de l'Estat a través de la plataforma FACe, garantint-ne la interoperabilitat i l'enviament bidireccional de factures.

En concret, l'acord estableix que:

  • El servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya és el punt general d'entrada de factures electròniques de la Comunitat Autònoma de Catalunya, d'acord amb l'article 6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures. Aquest servei ha de garantir la interoperabilitat i l'intercanvi de factures de manera bidireccional amb la plataforma FACe de l'Administració General de l'Estat i, si escau, amb altres plataformes equivalents.
  • Els ens del sector públic de Catalunya adherits al servei e.FACT resten adherits automàticament al punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat (FACe).

El servei e.FACT

Aquest servei de l'AOC posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques. 

Quins són els beneficis? Estalvi de costos tant pel proveïdor com per l'administració; a més de l'agilització i homogeneïtzació de processos.

e.FACT està dissenyat per simplificar les relacions entre administració i proveïdor en els processos de facturació, adaptant-se a les diferents plataformes existents en el mercat, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives i garantint el principi de neutralitat tecnològica. Es tracta d'un model que aporta independència entre les diferents fases de facturació (emissió, distribució i facturació) on cada fase es pot gestionar per separat, sense que el mecanisme de recepció seleccionat condicioni el mecanisme d'emissió, ni a la inversa, garantint a més la seva interoperabilitat.

Podeu trobar més informació sobre el seu funcionament a: e.FACT, model de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes

També podeu veure amb més detall l'entorn visual del servei e.FACT (974,44 kB)

Des del punt de vista de les administracions publiques catalanes com a receptores de factures, e.FACT disposa de 3 opcions d'adhesió:

  • Integrar directament els seus propis sistemes econòmico-financers (els mateixos que avui ja gestionen les seves factures),
  • Integrar directament les plataformes de facturació i/o programaris de gestió comptable del mercat existents.
  • Anar a buscar al portal del receptor d'eFACT les seves factures.

Des del punt de vista dels proveïdors, com a emissors de les factures:

  • Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.
  • Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament d'e.FACT. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Dades del servei

El servei e.FACT es troba disponible des de 2009.
 
Actualment hi ha 417 ens adherits a l'e.FACT. Consulteu el llistat d'ens adherits al servei e.FACT (262,38 kB)

Per conèixer quines empreses ja emeten factures electròniques a les administracions públiques catalanes: 

 Més informació sobre la facturació electrònica

Per informar-vos de les característiques i requisits de la factura electrònica, podeu descarregar-vos documentació a:

i consultar els portals:

Altres enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

Podeu conèixer les últimes novetats en matèria de factura-e al nostre Blog de facturació electrònica

 

PRESENTACIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES A L'AJUNTAMENT D'AVIÀ

 El format electrònic per emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, eina que el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació telemàticament.

La presentació de factures electròniques es realitza a través d'e.FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

* Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l'Ajuntament d'Avià.

* Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment. Per Internet | La bústia de lliurament de facturació electrònica és un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l'Ajuntament d'Avià el servei de tramesa de factures i documents annexos amb aquestes.

* A tenir en compte | L'Agència Tributaria (AEAT) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), usen el format XML donat per l'estàndard XadES, amb una estructura determinada coneguda com format 'Facturae'.

Servei de validació de documents electrònics: A través d'aquest servei de validació emès per l'Agència Catalana de Certificació i d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 59/2003 de 19 desembre, es poden verificar els documents signats amb signatura electrònica avançada que té, respecte a les dades consignades en format electrònic, el mateix valor que la firma manuscrita amb els consignats en paper

 

  •  

 

Ultima modificació: 19/12/2014 - 12:22:48

Amb la col•laboració de:
Ajuntament d'Aviā CIF: P0801100I Av. Pau Casals, 22 - 08610 Aviā Tel. 938 230 000 Fax 938 231 002 avia@diba.cat