Benvinguts al municipi d'Avià
Comparteix a

Tauler d'Anuncis

L'equivalent virtual al tauler de suro de l'Ajuntament

L'equivalent al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, amb tota la informació d'interès municipal.

13-07-2017

Ple de l'Ajuntament

29-06-2017

Formulat i rendit el compte general del pressupost exercici 2016

21-06-2017

"Projecte modificat de l'estació depuradora d'aigües residuals"

20-06-2017

Convocatòria plans d'ocupació

07-06-2017

Exposició pública del projecte de construcció d'un magatzem annex a l'edifici de Fibras Hiladas Esteva, SA

24-05-2017

Aprovació definitiva Pressupost per l'exercici 2017

23-05-2017

Aprovació inicial modificació del pressupost municipal 1/2017

22-05-2017

Licitació contracte obra: Redacció projecte executiu i ececució de les obres d'instal.lació de gespa artificial al camp de futbol d'Avià

17-05-2017

Exposició pública del projecte de rehabilitació de la masia La Parera

08-05-2017

Ple a l'Ajuntament

19-04-2017

Exposició pública del padró: Taxa per manteniment de cementiri municipal

11-04-2017

Curset de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

07-04-2017

Acords sobre l'expedient d'atermenament del Camí de Cal Cisteller

05-04-2017

Aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària:Canvi de llumeneres existents per led

30-03-2017

Licitació del contracte de subministrament: Canvi de llumeneres existents al nucli urbà a llumeneres led

17-03-2017

Ple a l'Ajuntament

14-03-2017

S'efectua la convocatòria per a la licitació del contracte d'obra: Arranjament i pavimentació del Camí de Cal Tana i Vilamarí

13-02-2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos després de l'entrevista pel procés selectiu per la plaça de conserge

10-02-2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos segons puntuacions finals abans de l'entrevista pel procés selectiu per la plaça de conserge

10-02-2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos després de la prova pràctia pel procés selectiu per la plaça de conserge

09-02-2017

Aprovació inicial del pressupost municipal per l'erxercici de 2017

08-02-2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos després de la prova teòrica pel procés selectiu per la plaça de conserge

07-02-2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos pel procés selectiu per la plaça de conserge

03-02-2017

Llista provisional d'admesos i exclosos pel procés selectiu per la plaça de conserge

03-02-2017

Informació relativa a la convocatòria per al procés de selecció plaça de conserge per als equipaments escolars

25-01-2017

Aprovació inicial projecte executiu canvi de llumeneres per led per estalvi energètic

19-01-2017

Ple a l'Ajuntament

18-01-2017

Nova convocatòria pel procés selectiu per ocupar mitjançant contracte de relleu plaça conserge de l'escola Santa Maria d'Avià

13-01-2017

Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de venda no sedentària

11-01-2017

Suspensió procés selectiu per cobrir, mitjançant contracte de relleu, una plaça de conserge

30-12-2016

Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals 2017

29-12-2016

Convocatòria procés selectiu per ocupar mitjançant contracte de relleu plaça conserge de l'escola Santa Maria d'Avià

12-12-2016

Aprovació inicial Mapa de Capacitat Acústica del municipi d'Avià

21-11-2016

Ple a l'Ajuntament

07-11-2016

Licitació contracte obra nova: conducció de distribució d'aigua potable al barri de la Creu

07-11-2016

Acords provisionals de modificació ordenances fiscals

31-10-2016

Ple a l'Ajuntament

18-10-2016

Aprovació inicial projecte nova conducció de distribució aigua potable al Barri de la Creu

13-10-2016

Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 2/16

13-10-2016

Aprovació conveni urbanístic subscrit referent aprofitament urbanístic finca del Camí de la Torre, 4

27-09-2016

Aprovació definitiva de la modificació del pressupost de la corporació número 1

26-09-2016

Ple a l'Ajuntament

22-09-2016

Exposició pública cens electoral

30-08-2016

Aprovació inicial modificació puntual núm. 3 referent identificació i regularització masies i cases rurals

05-08-2016

Procés selecció per a 1 peó suport a la brigada

27-07-2016

Exposició pública de l'Ordenança municipal de venda no sedentària

27-07-2016

Exposició pública de l'Ordenança municipal de la gestió de residus

25-07-2016

Convocatòria per cobrir plaça temporal com a Tècnic/a en educació infantil a la Llar d'infants

15-07-2016

Ple a l'Ajuntament

08-07-2016

Sol.licitud llicència d'obres: zona esportiva de la Casa de colònies Les Vinyes de Vilamarí

28-06-2016

Formulat i rendit el compte general del pressupost de l'exercici 2015

28-06-2016

Sol·licitud llicència per la construcció d'una granja avícola a la finca Santa Maria

26-06-2016

Eleccions generals del 26 de juny de 2016 - Avià -

17-06-2016

Exposició pública projecte actuació específica al circuit de motocròs de "Els Arbres Blancs"

16-06-2016

Notificació de resolució dictada en expedients sancionadors

10-06-2016

Convocatòria: Plans d'Ocupació

08-06-2016

Aproció inicial expedient modificació pressupost 1/16

01-06-2016

Aprovació del Pressupost municipal per a l'exercici de 2016 i la plantilla de treballadors

31-05-2016

Sorteig membres meses electorals

23-05-2016

Ple a l'Ajuntament

11-04-2016

Aprovació inicial modificació puntual núm. 2 referent identificació i regularització masies i cases rurals

11-04-2016

Resolució final del procés de selecció d'una plaça d'oficial de 1ª de manteniment

30-03-2016

Resolució final del procés de selecció d'una plaça d'oficial de 1ª de manteniment

17-03-2016

Ple a l'Ajuntament

16-03-2016

Resultat valoració final en el procés selectiu per ocupar un lloc d'oficial de 1ª de manteniment

04-03-2016

Inici i proposta expedient sancionador per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana

03-03-2016

Resultat valoració mèrits en el procés selectiu per ocupar un lloc d'oficial de 1ª de manteniment

24-02-2016

Licitació del contracte de subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió

22-02-2016

Relació de persones admeses al procés selectiu per ocupar un lloc d'oficial de 1ª de manteniment

28-01-2016

Exposició pública del pressupost de la corporació i la plantilla per a l'any 2016

25-01-2016

Convocatòria procés selectiu mitjançant contracte de relleu d'un lloc d'oficial de 1a de manteniment

21-01-2016

Correcció d'errors en annexos de les ordenances fiscals publicades

14-01-2016

Exposició al públic projecte construcció nau avícola a la finca la Riereta

14-01-2016

Ple a l'Ajuntament

05-01-2016

Aprovació definitiva modificacions del pressupost de la corporació números 1, 2 i 3

05-01-2016

Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de trerrenys i solars i execució pavimentació vorera

04-01-2016

Acords provisionals de modificació d'ordenances fiscals

24-11-2015

Cens provisional per les eleccions agràries

23-11-2015

Ple a l'Ajuntament

12-11-2015

Aprovació inicial expedient de modificació del pressupost 3/15

12-11-2015

Aprovació provisional modificació ordenança municipal

05-11-2015

Acords provisionals de modificació d'ordenances fiscals

28-10-2015

Ple a l'Ajuntament

08-10-2015

Aprovació inicial expedient de modificació del pressupost 2/15

17-09-2015

Cens provisional per les eleccions agràries

16-09-2015

Ple a l'Ajuntament

21-08-2015

Sorteig meses electorals

03-08-2015

Acord referent a retribucions i indemnitzacions als membres de la corporació

31-07-2015

Delegació de competències de la Junta de Govern

31-07-2015

Modificació inicial pressupost 1/15

20-07-2015

Ple a l'Ajuntament

13-07-2015

Delegació de competències de la Junta de Govern

13-07-2015

Nomenament i delegació de competències a cada regidoria

09-07-2015

Formulat i rendit el compte general del pressupost de l'exercici 2014

06-07-2015

Ajudes per l'adquirir material escolar i llibres

10-06-2015

Ple a l'Ajuntament

25-05-2015

Modificació puntual del POUM per a la regulació de les piscines en sòl no urbanitzable

22-05-2015

Aprovació definitiva del Presuupost municipal per l'exercici 2015 i de la plantilla

15-05-2015

Notificació de resolució dictada d'expedients sancionadors

13-05-2015

Acord d'atermenament del camí conegut com a Camí a Cal Cisteller

27-04-2015

Ple a l'Ajuntament

31-03-2015

Valoració fase entrevista procés de selecció Plans Ocupació 2015

30-03-2015

Ha quedat aprovat definitivament el projecte: Millora i incorporació de serveis annexes a la pista coberta

30-03-2015

Ple a l'Ajuntament

17-03-2015

Valoracions procés de selecció Plans Ocupació 2015 i citació per a l'entrevista

06-03-2015

Aprovació inicial del prerssupost municipal exercici 2015

03-03-2015

Notificació acord d'iniciació i proposta de resolució d'expedients sancionadors

23-02-2015

Ple a l'Ajuntament

19-02-2015

Elecció de Jutge de Pau d'Avià

11-02-2015

Ofertes de treball - (Plans d'Ocupació)

03-02-2015

Notificació acord d'iniciació i proposta de resolució d'expedients sancionadors

26-01-2015

Ple a l'Ajuntament

19-01-2015

Notificació liquidació en aplicació de l'ordenança fiscal núm. 21

23-12-2014

Aprovació definitiva d'acords provisionals

15-12-2014

Aprovació inicial projecte executiu: millora i incorporació de serveis annexes a la pista coberta municipal

04-12-2014

Aprovació inicial expedient de modificació del pressupost 2/14

01-12-2014

Ple a l'Ajuntament

19-11-2014

Notificació de resolució dictada d'expedients sancionadors

19-11-2014

Nomenament per a la provisió d'una plaça de mestra d'educació infantil

04-11-2014

Notificació acord d'iniciació i proposta de resolució d'expedients sancionadors

03-11-2014

Acords provisionals de modificació d'ordenances fiscals

27-10-2014

Ple a l'Ajuntament

13-10-2014

Aprovació expedient de modificació del pressupost 1/14

10-10-2014

Anunci del resultat final del procés selectiu per cobrir una plaça de mestra

03-10-2014

Puntació de la primera prova del procés selectiu per la provisió d'una plaça de mestre/a de la llar d'infants

29-09-2014

Ple a l'Ajuntament

26-09-2014

Procés selectiu provisió d'una plaça de mestre/a d'educació infantil per a la llar d'infants

22-09-2014

Ple a l'Ajuntament

18-09-2014

Procés selectiu provisió d'una plaça de mestre/a d'educació infantil per a la llar d'infants

01-08-2014

Aprovació inicial expedient de modificació del pressupost 1/14

21-07-2014

Ple a l'Ajuntament

11-07-2014

Convocatòria procés selectiu provisió d'una plaça de mestre/a d'educació infantil per a la llar d'infants

08-07-2014

Exposició al públic del pressupost de l'exercici 2013

02-06-2014

Resolució sobre la contractació de la plaça interina de peó

29-05-2014

Revisió ITV Maquinària Agrícola

23-05-2014

Ple a l'Ajuntament

21-05-2014

Puntuació final - procés de selecció plaça peó

19-05-2014

Retirada de vehicle mal estacionat - Matrícula: 6778DBR

14-05-2014

Procediment selecció plaça peó Ajuntament

23-04-2014

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la regulació de les piscines en sòl no urbanitzable

22-04-2014

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, que modifica el sector PMU-2 Nucli històric.

17-04-2014

LLista d'amesos i exclosos en el procés selectiu per proveir una plaça de peó

04-04-2014

Obertura pública sobres amb propostes per la gestió de la piscina

31-03-2014

Ple de l'Ajuntament

12-03-2014

Convocatòria plaça de peó

03-03-2014

Ple de l'Ajuntament

25-02-2014

Gestió del servei de piscina municipal

06-02-2014

Aprovació inicial pressupost exercici 2014

24-01-2014

Ple de l'Ajuntament

07-01-2014

Calendari servei de deixalleria mòbil 2014

27-12-2013

Aprovació de la modificació d'Ordenances fiscals per l'any 2014

24-12-2013

Caducitat de concessions sobre nínxols

09-12-2013

Aprovació inicial modificació del pressupost 2/13

09-12-2013

Aprovació inicial de l'expedient núm. 1/13 de regularització comptable

20-11-2013

Vehicle abondonat

15-11-2013

Aprovació definitiva modificació pressupost de la corporació 1/13

08-11-2013

Modificació d'ordenances fiscals aprovades per l'Ajuntament

17-10-2013

Incoació d'ofici d'expedient de baixa en el padró d'habitants

15-10-2013

Aprovació inicial projecte instal·lació activitat cable esquí

14-10-2013

Aprovació inicial modificació del pressupost 1/13

04-06-2013

Incoació expedient per la cessió gratuïta d'una participació de la Berguedà Iniciatives SD. SL

03-06-2013

Nou reglament de règim intern del centre de dia i de serveis d'Avià

30-05-2013

Nou reglament regulador del servei de subministrament d'aigua

11-04-2013

Aprovació inicial del Reglament de règim intern del Centre de Dia i de Serveis d'Avià

11-04-2013

Aprovació definitiva del pressupost 2013 junt amb la plantilla de personal

04-04-2013

Exposició pública de la modificació del Pla especial urbanístic per a les masies i cases rurals

13-03-2013

Acord per denominar un tram de carrer

04-03-2013

Aprovació inicial del pressupost junt amb la plantilla de personal 2013

11-02-2013

Adjudicació contracte obra: 2a fase del pavelló poliesportiu municipal

30-01-2013

Exposició pública del Reglament del servei de proveïment d'aigua potable.

04-12-2012

Aprovació inicial de l'adhesió al CFI Cercs-Berguedà

19-11-2012

Aprovació definitiva modificació pressupost de la corporació 1/12

30-10-2012

Incoació d'ofici expedients de baixa del Padró d'Habitants

26-10-2012

Acord provisional de modificació d'ordenances per l'exercici 2013

17-10-2012

Aprovació definitiva del reglament de règim intern del servei de menjador escolar de l'escola Santa Maria.

10-07-2012

Comptes generals del pressupost de l'exercici de 2011

08-06-2012

Conveni urbanístic

01-06-2012

Camí d'Avià a Vilamarí

02-01-2012

El Jutjat de Pau ja té el seu apartat en aqueta web

05-04-2017

Aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària:Canvi de llumeneres existents per led

10-10-2014

Anunci de la puntuació final del procés per cobrir plaça de mestra de la llar d'infants

17-10-2013

Incoació d'ofici d'expedient de baixa en el padró d'habitants

12-04-2012

Vehicle abandonat

27-02-2012

Aprovació definitiva del Pressupost i la Plantilla per a l'exercici 2012

02-02-2012

Vehicle abandonat

26-01-2012

Aprovació oferta pública 2012

12-01-2012

Aprovació inicial del pressupost junt amb la plantilla 2012

10-01-2012

Aprovació definitiva de la modificació del pressupost de la corporació 1/11

29-12-2011

Aprovació provisional de la modificació Ordenances fiscals per l'any 2012

16-06-2011

Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica

16-06-2011

Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic

07-06-2011

Instal·lació estació base de telefonia mòbil

15-04-2011

Expedient declaració de baixes de drets i obligacions reconegudes

04-04-2011

Compte general del pressupost de l'exercici de 2010
Amb la col•laboració de:
Ajuntament d'Avià CIF: P0801100I Av. Pau Casals, 22 - 08610 Avià Tel. 938 230 000 Fax 938 231 002 avia@diba.cat