Restriccions a causa del Coronavirus

Dilluns, 30 de març de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament ha emès un BAN per informar a la població de les prohibicions i mesures que s'han aplicat a causa del Coronavirus. 

Es recorda que arran la declaració de l’estat d’alarma, es prohibeix la llibertat de circulació de les persones excepte per a les següents activitats :
a)Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
b)Assistència a instal·lacions sanitàries
c)Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
d)Tornar al lloc de residència habitual
e)Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitats o persones especialment vulnerables.
f)Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances
g)Per causes de força major o situació de necessitat
h)Qualsevol altra activitat d’anlàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Des de l’Ajuntament hem vist també la necessitat d’adoptar mesures de reducció o suspensió de la jornada laboral dels treballadors municipals, per a prevenir el contagi del virus, d’aquesta manera :
A partir del 20 de març i fins que estigui en vigor l’estat d’alarma, es reduirà el màxim possible l’activitat municipal, establint :
a)La restricció d’assistència a les oficines municipals que estaran tancades al públic, excepte per a casos d’emergència. El nou horari d’atenció telefònic serà de 9 a 12 hores, al telèfon 938230000. Es mantindrà amb normalitat la tramitació electrònica.
b)Els treballadors d’oficina realitzaran, en la mesura del que es pugui, el teletreball i només restarà una persona a les oficines municipals durant l’horari esmentat.
c)Suspendre les feines de la brigada i neteja que impliquin treballs col·lectius i en via pública, realitzant només les tasques mínimes, urgents i imprescindibles i les que es puguin realitzar individualment.
d)La resta d’activitats municipals queden suspeses mentre es mantingui l’estat d’alarma, excepte aquelles que estiguin adreçades a persones vulnerables.

Per veure el BAN , clicar el pdf adjunt.

Darrera actualització: 30.03.2020 | 10:07